Absolutorium dla Zarządu Spółki

15 maja 2014

Zgromadzenie wspólników STEAG Energo Mineral Sp. z o.o. udzieliło absolutorium dotychczasowemu Zarządowi naszej Spółki w osobach Pana Cezarego Smyka – Prezesa Zarządu oraz Pana Bernda Knösinga – Członka Zarządu. Dziękujemy za wysiłek włożony w kierowanie naszą Spółką w roku 2013, jednocześnie życzymy równie owocnej pracy w roku bieżącym.

Supported by ARS Group