W trosce o środowisko

steag-ekologiaDziałalność proekologiczna

W przeciwieństwie do wielu firm, które pod wpływem presji społecznej, czy też mody na bycie „zielonym’”, decydują się zaangażować w drobne przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym, STEAG Energo Mineral traktuje troskę o środowisko naturalne jako jeden ze swoich głównych priorytetów. Istota działalności naszej Spółki oparta jest przecież na zagospodarowywaniu odpadów, które bez zaangażowania najnowszych technologii i fachowej wiedzy mogłyby stać się zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Przez lata problem odpadów powstających w wyniku spalania węgla zamiatany był pod przysłowiowy dywan, ale tymczasowe rozwiązanie w postaci gromadzenia odpadów na rosnących w zastraszającym tempie składowiskach nie mogło trwać wiecznie. Z pomocą przyszła nasza Spółka.

Źródła cennych surowców

STEAG Energo Mineral nie tylko przyczynia się do znacznego zniwelowania zagrożenia dla środowiska naturalnego, wynikającego z nieodpowiedzialnego gospodarowania odpadami ze spalania węgla. Dzięki działaniom naszej Spółki materiał stanowiący do niedawna poważne obciążenie zarówno dla środowiska naturalnego jak i dla zakładów wytwarzających energię elektryczną oraz cieplną, znajduje swoje zastosowanie jako cenny surowiec w przemyśle budowlanym czy górniczym.

Nasza działalność stanowi znakomity przykład rozwoju zarówno w rozumieniu ekonomicznym jak i proekologicznym. Tylko w ciągu ostatnich trzech lat nasza Spółka zagospodarowała już 2 mln ton odpadów powstających w wyniku spalania węgla.

Supported by ARS Group