UPS – Uboczne produkty spalania

Wegiel kamiennyZasady postępowania z odpadami powstającymi w procesach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, nazywanymi ubocznymi produktami spalania (UPS), określa Ustawa o odpadach – której wytyczne są ściśle przestrzegane przez STEAG Energo Mineral.
Uboczne produkty spalania obejmują między innymi następujące materiały:

  • popiół lotny
  • popiół denny
  • żużel kotłowy
  • produkty odsiarczania spalin

Obecnie firma STEAG Energo Mineral zajmuje się głównie zagospodarowaniem UPS ze spalania węgla kamiennego. Największą część wypadu UPS w procesie produkcji energii stanowi popiół, wytrącany mechanicznie lub elektrostatycznie z cząstek pyłu ze spalin. Towar ten pozyskujemy jedynie ze sprawdzonych źródeł – elektrowni i elektrociepłowni, korzystających z nowoczesnych rozwiązań technologicznych i zapewniających najwyższą jakość dostarczanych produktów.

Ze szczególną dumą proponujemy naszym Klientom Popiół lotny do betonu energomin®, chroniony świadectwem Urzędu Patentowego RP.

Supported by ARS Group